Návod obsahuje : Video návod TEXTOVÝ NÁVOD  I  Video návod  VIDEO NÁVOD

Nastavenie rozhrania MRP K/S a internetového obchodu MRP

Výmena dát tkzv.komunikáciu medzi internetovou aplikáciou obchodu a účtovným systémom MRP vykonáva rozhranie/ aplikácia nazývaná servis.

Servis je potrebné mať spustený, ak chceme vykonávať výmenu dát ONLINE v prípade, že spojenie nebude nadviazané internetový obchod bude pracovať OFFLINE a pri znovu spojení (keď budete opäť dostupný na interenete) výmena dát vykoná aktualizáciu dát v učtovníctve a naopak.

Pre aktualizáciu produktov a kategórii produktov je potrebné aby servis bol v stave ONLINE.

Pre správnu komunikáciu účtovného systému a internetovým obchodom je potrebné :

Dostupnosť služieb verejná IP je potrebné overiť u vášho poskytovateľa internetových služieb.
Dostupný port je potrebné overiť u správcu siete.

Postup nastavenia rozhrania:

1. KROK
V PC vytvorte kópiu zástupcu programu na ploche. Kliknutím pravým tlačidlom myši na skopírovaný odkaz vyvoláme  ponuku VLASNOSTI odkazu po otvorení v záložke Odkaz je potrebné nastaviť CIEĽ v tvare: cesta_k_nainstalovanemu_MRP_KS -a -fcislo_firmy
Vzor: "C:\Program Files (x86)\MRP\MRPKS\MRPKS.exe" -a -f1
Vytvorenie kópie odkazu Vytvorenie kópie odkazu Vytvorenie kópie odkazu  
2. KROK
 Spustením odkazu z hore uvedením cieľom spustíme Servis vykonávajúci .

Vytvorenie kópie odkazu Vytvorenie kópie odkazu Vytvorenie kópie odkazu Vytvorenie kópie odkazu Vytvorenie kópie odkazu Vytvorenie kópie odkazu Vytvorenie kópie odkazu Vytvorenie kópie odkazu Vytvorenie kópie odkazu Vytvorenie kópie odkazu Vytvorenie kópie odkazu Vytvorenie kópie odkazu Vytvorenie kópie odkazu Vytvorenie kópie odkazu Vytvorenie kópie odkazu Vytvorenie kópie odkazu