• V prípade zmazania skladu z číselníka sa nezmazal stav na danom sklade