Platby umožnujú kombináciu jednotlivých druhov platieb a dopravy.                            

Platby