Obohatenie stránky o rôzne funkčnosti je možné nastaviť v agende MODULY. Jednotlivé moduly sa umiestňujú do preddefinovaných priestorov šablóny nazývaných "placeholder". Pre jednotlivé moduly obchodu je možné nastaviť širokú paletu funkčnosti napr. zobrazovanie v riadku, čistý text, obrázkové, štruktúrované.

Čítať ďalej: Správa modulu na stránke

Možnosť zobrazenia obsahu vo forme obrázkového baneru. Samotná príprava obsahu sa vykonáva v agende "Obsah/Bannery".

Čítať ďalej: 1.Baner