Miesto v šablóne nazývané "Placeholder" ponúka správcovi internetového obchodu umiestňovať jednotlivé moduly do preddefinovaných častí stránky.Samotný názov placeholder-u charakterizuje lokalitu umiestnenia napr "Pravý okraj, Ľavý okraj, Banner, Banner ľavý, Banner pravý, Obsah, Filter,Päta".

Čítať ďalej: Priestor šablóny "placeholder"

V prípade, že potrebujte aktualizovať už Vami naimportovanú šablónu je možné tak urobiť podobným spôsobom ako import vlastnej šablóny. Importný súbor bude obsahovať len súbory, ktoré sú zmenené a súbor theme. ini bude obsahovať parameter "installtype=2"

V administrátorskej časti internetového obchodu v agende "Nastavenie/Šablóny" je dostupná funkčnosť pre vlastnú modifikáciu šablóny.

Čítať ďalej: Vlastná šablóna

Vzhľad Vášho internetového obchodu MRP je možné jednoducho modifikovať. Nástroj pre modifikáciu sa nachádza v časti: "Nastavenie/Šablóny/Nastavenie".

Čítať ďalej: Farebná úprava šablóny