V prípade, že zákazník /adresa/ v systéme MRP má pridelenú cenovú skupinu. Servis internetového obchodu MRP vykoná synchronizáciu, ktorá zabezpečí správne zobrazenie ceny pre zákazníka s príslušnou cenovou skupinou.

Nastavenie zľavy pre zákazníka je závislé od nastavenia cenovej skupiny v systéme MRP K/S.